RSS

Giáo trình chăn nuôi thỏ

23 Feb

Đây là Giáo trình chăn nuôi thỏ biên soạn bởi PGs Ts Nguyễn Văn Thu và Ts Nguyễn Thị Kim Đông, Bộ môn Chăn nuôn, Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ, xuất bản năm 2009.

gt_chan_nuoi_tho

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on 23/02/2012 in Chăn nuôi

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: