RSS

Đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

09 Mar

Ngày 8/3, tại Đà Nẵng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và triển khai kế hoạch năm 2012 của ngành kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn với sự tham dự của các bộ, ngành Trung ương và các đại biểu đến từ 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Năm 2012, ngành kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng chương trình xây dựng nông thôn mới đến mọi tầng lớp nhân dân; vận động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới. Đối với công tác giảm nghèo, ngành sẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015; đề xuất các chính sách nhằm hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn triển khai thực hiện phát triển sản xuất có hiệu quả, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người nghèo…


Hiện nay, tất cả các tỉnh, thành đã thành lập ban chỉ đạo triển khai chương trình nông thôn mới. Năm 2011, đã có 54,5% số xã được phê duyệt quy hoạch chung, trong đó có 8,2% số xã đã có qui hoạch chi tiết. Tuy nhiên, vấn đề đào tạo nghề cho nông dân; xây dựng cơ sở hạ tầng; phát triển sản xuất, văn hóa, xã hội, môi trường; nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở… kết quả còn thấp. Hiện cả nước có trên 9.600 hợp tác xã nông nghiệp và trên 20.000 trang trại theo tiêu chí mới. Nhìn chung, kinh tế hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất kỹ thuật nghèo nàn, chưa có chuyển biến rõ nét về các mặt tổ chức, quản lý và nội dung hoạt động. Đối với kinh tế trang trại, mặc dù đã hình thành một số mô hình liên kết có hiệu quả giữa nông dân và doanh nghiệp như mô hình “cánh đồng mẫu lớn” trong sản xuất lúa gạo ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long; mô hình liên kết trồng rừng ở các tỉnh phía Bắc, nhưng các mô hình liên kết này chủ yếu ở quy mô nhỏ… 

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe các tham luận và thảo luận về chương trình xây dựng nông thôn mới với các nội dung: quy hoạch và dồn điền đổi thửa; phát triển sản xuất hàng hóa; những vấn đề về chính sách, nguồn lực và tiêu chí nông thôn mới…./.

Theo TTXVN

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on 09/03/2012 in Nông thôn mới

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: